Kanelbullens dag

Kanelbullens dag är, tillsammans med internationella kvinnodagen och minnesdagen för folkmordet i Srebrenica, vad förbundet Tillsammansskapet kallar En dag Tillsammans. Dessa tre dagar skall från förbundets håll uppmuntras och stöttas att uppmärksamma av de olika lokalgrupperna.
Att man väljer att lägga vikt vid internationella kvinnodagen (8e mars) och minnesdagen för folkmordet i Srebrenica (11e juli) är lätt att förstå, men varför har just kanelbullens dag kommit att bli så viktig för Tillsammansskapet?
Grundidén i Tillsammansskapet, och Ett Falun för Alla, är att vi tillsammans kan göra världen lite bättre genom att engagera oss. Vi bygger mötesplatser (Tillsammanscafé) där vi lär känna varandra. I samtal vänner emellan identifieras samhällsproblem som påverkar oss. Vi ordnar namninsamlingar och organiserar manifestationer för att påverka politikerna att fatta det där viktiga beslutet som gör skillnad för våra lokalsamhällen, och människorna som bor där, bland annat våra vänner från Tillsammanscaféet.
Kanelbullen har kommit att symbolisera den låga tröskeln för att skapa gemenskap, för att använda fika som en plattform för att förändra och förbättra samhället. Det som börjar med en kanelbulle kanske mynnar ut i livslång vänskap, ett sammanhang, ett politiskt förslag eller, om inte annat, bara en trevlig stund.
För att uppmärksamma kanelbullens dag kommer Ett Falun för Alla att dela ut bullar på Knutpunkten från klockan 18.00.
Kom och prata lite och ät en bulle, vettja!
Läs mer på Facebook.

Lämna en kommentar