Vi är Ett Falun för Alla

På förekommen anledning känns det viktigt att förklara att vi är Ett Falun för Alla, en religiöst och partipolitiskt obunden intressegrupp för alla i Falun, vars syfte är att främja och verka för mångfald, sammanhållning, gemenskap och trygghet för alla som bor eller vistas i Falun, permanent eller tillfälligt, oberoende av ålder, etnicitet, religionstillhörighet eller…

Läs mer