Vi är Ett Falun för Alla

På förekommen anledning känns det viktigt att förklara att vi är Ett Falun för Alla, en religiöst och partipolitiskt obunden intressegrupp för alla i Falun, vars syfte är att främja och verka för mångfald, sammanhållning, gemenskap och trygghet för alla som bor eller vistas i Falun, permanent eller tillfälligt, oberoende av ålder, etnicitet, religionstillhörighet eller sexuell läggning.

Vi är anslutna till Förbundet Tillsammansskapet, och precis som namnet antyder är Tillsammans något viktigt för oss. Vi gör saker tillsammans.

Vi arrangerar Tillsammanscafé varje onsdag, och det gör vi i samarbete med Studiefrämjandet. Vi är inte Studiefrämjandet.

Lämna en kommentar